Nieuws

Tiny Forest ‘het Vlinderbos’ op de Kemp aangeplant 23-12-2020

Het Vlinderbos aan de Surinamestraat op de Kemp is het tweede Tiny Forest in Roermond.


In mei 2019 werd dit burgerinitiatief door de buurt gestart en op donderdag 19 november was de plantdag met de kinderen van basisschool ’t Mozaïek.
Het is een plek voor jeugd, natuur en biodiversiteit, educatie, ontmoeten en duurzaamheid. In dit project werkten verder IVN, de gemeente Roermond, Bewonersgroep de Kemp, Wel.kom, Donker Groen hoveniers en het Cita-verde College samen. De leerlingen van Citaverde zullen straks voor het periodieke onderhoud zorgdragen.

Begin september hebben de leerlingen van de groepen 3 en 4 van basisschool ’t Mozaïek een voorpretles en een ontwerpsessie gehad. Op 1 oktober vond een informatieavond voor de wijkbewoners plaats, nadat de werkgroep in juli al via een deur aan deur actie de direct omwonenden had geïnformeerd en uitgenodigd hun suggesties, vragen en eventueel zorgen te uiten.

Enthousiaste kinderen
Ofschoon de officiële opening door wethouder Rens Evers nog niet kon plaatsvinden, waren de kinderen super enthousiast. Zij onthulden het naambord, zorgden voor muziek in de vorm van een drumsessie, plantten 700 boompjes in de grond, maakten opnames met een drone en kregen appeltjes voor het harde werk. Ook werden er onder vakkundige begeleiding van hoveniers naamtags aan de boompjes gehangen.

Paddenstoel
Het Vlinderbos is 220 m2 groot en heeft van bovenaf de vorm van een paddenstoel, waarbij de zitplaatsen van boomstammetjes in het buitenleslokaal de stippen van de paddenstoel vormen. Door het Tiny Forest loopt een blotevoetenpad dat uit verschillende grondsoorten zal bestaan. Binnen de lijnen van dit pad zijn fruitbomen aangeplant, die straks eetbare vruchten voort zullen brengen, een idee uit de buurt. De naam Vlinderbos is bedacht door de leerlingen van de school die ook het ontwerp voor het bos hebben gemaakt. Donker Groen heeft het ontwerp verder uitgewerkt.
Bewoners van de wijk zullen samen met Wel.kom een insecten-hotel maken dat in het voorjaar bij de ingang van het Tiny Forest geplaatst zal worden.

Verbinding leggen
Met dit Tiny Forest is getracht verbinding te leggen tussen de wijken Kemp en Kitskensberg en de jeugd van 12 tot 18 jaar bij het project te betrekken. Zij krijgen ook een stukje ‘eigenaarschap’ en hebben hebben meegedacht over het ontwerp. Het mini-bos is een aanwinst voor Roermond Zuid.
Zodra de omstandigheden rondom corona dit toelaten zal de officiële opening door wethouder Evers plaatsvinden.

Geplaatst door:Angela Hokstam