Nieuws

Volop activiteit Wonen Zuid op De Kemp 13-05-2021

De Groene Campagne is afgerond.


De tweede fase van de woningen aan de Pastoor Adamsstraat is enige tijd geleden opgeleverd en de huurders zijn blij en tevreden met hun huis. De straat ziet er verzorgd uit met leuke tuintjes.

Nadia Ferreira, de wijkregisseur van Wonen Zuid is in haar nopjes met het resultaat en vindt het een van de mooiste woningprojecten in Roermond, al geeft ze eerlijk toe dat er altijd wel puntjes zijn die beter zouden kunnen. “Het is een mooie afronding van de Kemp en daarmee hebben we bereikt wat we voor ogen hadden.”
De mensen, die een huis wilden huren in de tweede fase van de Groene Campagne, hebben tijdens een Open Dag korte tijd in de hun toegewezen woning kunnen verblijven. Twee kandidaat-huurders hebben alsnog van het huren van een woning in de Pastoor Adams-straat afgezien.

Onderhoud De Ruyterstraat gestart
Wonen Zuid is in maart begonnen met groot onderhoud aan de 67 woningen in de De Ruyterstraat. Door de werkzaamheden wordt het wooncomfort verbeterd. De woningen in deze straat zijn tussen 1948 en 1952 gebouwd en worden nu verduurzaamd en geoptimaliseerd. “De bewoners werken en denken goed mee”, stelt Nadia vast. “De Kempenaar is een bescheiden en tevreden mens”, ervaart zij. Wonen Zuid maakt gebruik van rustwoningen, die coronaproof zijn. De werkzaamheden aan de woningen worden in principe uitgevoerd in bewoonde staat en zullen naar verwachting eind 2021 zijn voltooid.

Plannen
Er staan nog andere projecten op stapel in de Kemp, maar die zijn nog niet uitgewerkt. Zo zijn er plannen voor de woningen in de Borneostraat en omgeving.
“Wij hebben twee grootschalige bewonersparticipatietrajecten uitgevoerd en onze oren goed te luister gelegd. Veel mensen hebben last van tocht, vocht, kou en die problemen gaan we aanpakken”, aldus de wijkregisseur, die eraan toevoegt dat ook aandacht besteed wordt aan de technische en energetische kwaliteit van de gebouwen.
Wonen Zuid heeft in de ondernemingsvisie een verduurzamings- en groeiopgave opgenomen. In Roermond is sprake van dubbele vergrijzing en de woningcorporatie wil dan ook de senioren tegemoet komen. Voor levensloopbestendige woningen zoals in de Groene Campagne bestaat grote belangstelling en Wonen Zuid wil de Kempenaar voldoende mogelijkheden bieden om in zijn eigen woonomgeving oud te kunnen worden.

Plannen voor de
Van Heutszstraat
Er wordt door Wonen Zuid hard gewerkt aan nieuwe plannen voor de Van Heutszstraat. Eerdere plannen voor het gebied naast het Bataviacomplex bleken financieel niet haalbaar. De woningcorporatie is sinds enige tijd in gesprek met een aannemer, die inmiddels plannen voor dit gebied heeft ontwikkeld. Momenteel wordt onderzocht of de plannen voldoen aan de meest recente wonen- en zorg-criteria en is Wonen Zuid met de Gemeente Roermond in gesprek over het aantal te realiseren woningen. “Wij hebben nu zicht op betaalbare nieuwbouw, grondgebonden nul treden woningen”, licht Nadia desgevraagd toe. Zij hoopt de concept plannen eind juni/ begin juli aan de directie van de woningcorporatie voor te kunnen leggen en daarna de plannen met de Gemeente Roermond te bespreken.
Zij is enthousiast over de geplande bungalowachtige bebouwing, die met hout worden afgewerkt en levensloopbestendig is. Dit woningtype is nog uniek in Kitskensberg. Vooralsnog wordt uitgegaan van de realisatie van vier woningen, maar er zouden misschien zelfs acht woningen van dit type gebouwd kunnen worden.

Geplaatst door:Angela Hokstam