Nieuws

JSP+ opent de deur voor jongeren ‘Op elke vraag een antwoord 13-05-2021

Vanaf nu is Roermond een plek voor jongeren rijker: het Jongeren Service Punt Plus, kortweg JSP+.


Een fijn pand in het centrum waar jongeren terecht kunnen voor informatie, advies of een gesprek. Initiator Wel.kom loopt over van ambitie met het JSP+. Dit moet dé plek worden waar jongeren en professionals elkaar ontmoeten rondom vragen die jongeren in deze levensfase hebben.

Smeltkroes
Voor Wel.kom gaat het JSP+ verder dan ‘gewoon een winkeltje in het centrum’ openen. Het JSP+ wordt dé smeltkroes waar alles rondom jeugd en jongeren bij elkaar komt. Een plek waar jongeren binnen kunnen wandelen, informatie kunnen halen en een vertrouwelijk gesprek kunnen voeren. Een leuke flexplek voor professionals. Een inspirerende plek waar jongeren zelf een rol kunnen spelen en iets voor elkaar kunnen betekenen.

Zo’n aanbod ontbrak tot nu toe in Roermond. Wel.kom pakt hier als partij graag haar rol in. Doel is een beweging op gang te brengen waarbij bestaande dienstverlening voor jongeren vanuit verschillende organisaties gekoppeld wordt aan het JSP+. Inzet voor het komende jaar is veel meer professionals te laten aansluiten. Bijvoorbeeld middelbare scholen, huisartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, jeugdhulpaanbieders, maar ook de gemeente, waar het gaat om werk en inkomen. Ook voor professionals geldt: allen zijn van harte uitgenodigd aansluiting met het JSP+ te vinden!

Geen hulpverleningssfeer
Als vraagbaak, bruggenbouwer en vertrouwenspersoon speelt het JSP+ snel in op (hulp)vragen van jongeren. Waar nodig is een warme overdracht naar partners snel geregeld. Het JSP+ sluit aan op de leefwereld van jongeren en biedt een veilige en levensechte omgeving, zonder hulpverleningssfeer. Een stevige basis om duurzaam te werken aan preventie, participatie en grotere zelfredzaamheid voor jongeren.

Vertrouwelijk en gratis
Bij het JSP+ vinden jongeren van zo’n 14 tot 27 jaar een luisterend oor. Of het nu gaat over school of werk, geld, eenzaamheid, seksualiteit, identiteit of wat dan ook. Vertrouwelijk, gratis en in een veilige omgeving.

Start tijdens corona
Op dinsdag (15.00 - 19.00 uur), donderdag (17.00 - 20.00 uur) en op zaterdag (14.00 - 17.00 uur) is het pand aan de Sint Christoffelstraat 17 in Roermond open en kunnen jongeren hier terecht. Buiten die tijden is JSP+ bereikbaar via WhatsApp of mobiele telefoon 06-35119903.

 

Geplaatst door:Angela Hokstam