Nieuws

Bewonersgroep De Kemp maakt nu deel uit van Wijkraad: Ine en Thei Lamers dragen stokje na 43 jaar over 13-05-2021

Thei Lamers en zijn schoonzus Ine Lamers-Flentge maken niet langer deel uit van de Bewonersgroep De Kemp.


43 jaar waren zij voorzitter en secretaris/penningmeester van het bestuur, maar nu de bewonersgroep onder de vlag van Wijkraad de Kemp verdergaat, dragen zij het stokje over aan een jongere garde. Beiden willen het weliswaar niet direct toegeven, maar het is toch met pijn in het hart. Gezondheid en leeftijd vragen hen nu een stapje terug te doen.

De bewonersgroep werd in 1978 opgericht toen er op De Kemp met grootschalige renovatie begonnen werd. In latere jaren raakte de bewonersgroep nauw betrokken bij de herstructurering van de wijk. “De bewonersgroep had nooit een formele status en werd ondanks haar bemoeienis door de Gemeente Roermond niet als partner beschouwd, al waren de contacten met de verschillende functionarissen goed”, vertelt Thei.

Bewonersparticipatie in de kinderschoenen
Thei herinnert zich hoe de bewonersgroep werd opgericht. Als medewerker van Bouwbedrijf Fick was hij betrokken bij de renovatie in de Roermondse Veld. De aannemer betrok de bewoners bij de werkzaamheden. Als bewoner van De Kemp verbaasde hij zich over de gang van zaken bij de renovatie in de Javastraat. Hij maakte zich daar kwaad over. “Als ze zo in mijn huis hadden gewerkt, had ik de aannemer eruit gegooid!” Thei wist Jan Poort, toen opbouwwerker bij de APO, over te halen de bewoners bij de renovatie van hun huis te betrekken en daarover met de aannemer in gesprek te gaan. “Jan vroeg mij daaraan mee te werken en ik stemde daarin toe. Ook Ine - mijn latere schoonzus die in de Javastraat woonde - deed mee, evenals enkele andere bewoners. Er werden tijdens de eerste bouwvergadering tussen partijen goede afspraken gemaakt en dat werkte prima in de praktijk. Partijen waren gelijkwaardig en als een van de partijen zei dat iets niet kon, dan gebeurde dat ook niet.” Bewonersparticipatie stond nog in de kinderschoenen, maar iedereen was met samenwerking gebaat en deze vorm van betrokkenheid werd later ook bij groot onderhoud en de renovatie van andere complexen - in wisselende samenstelling - gehanteerd.

Tegengas
De bewonersgroep heeft in al die jaren veel bereikt. Zo leverde de bewonersgroep een belangrijke bijdrage aan het behoud van het wijkhuis, de realisatie van de sportkooi, de bouw van een nieuw schoolcomplex, de begeleiding van de herstructurering en de komst van The Difference als eerste jongerencentrum van Roermond en het Vadercentrum.
Thei vertelt dat dankzij de inzet en het verzet van de bewonersgroep ook heel wat plannen voor de wijk niet zijn doorgegaan. “Wij wisten dat het merendeel van de bewoners van de Jacob van Wassenaarstraat tegen het doortrekken van de straat was. Met functionarissen van de gemeente en de woningcorporatie hebben wij de bewoners bezocht en toen bleek dat 90% tegen de plannen was. Ook de sloop van heel wat woningen hebben we weten te voorkomen. Voor ons was de wil van de bewoners wet! Wij gaven op een eerlijke en open manier tegengas. De woningcorporatie en de gemeente hadden eigen belangen, maar wij verdedigden de belangen van de bewoners. Het heeft soms flink gebotst en wij hebben vaak de middenweg moeten bewandelen, maar zijn er altijd goed uitgekomen.”

Waardering
“Wonen Zuid heeft altijd waardering gehad voor de wijze waarop wij ons voor de wijk hebben ingezet. Die waardering ontbrak bij de gemeente. Die vond ons vooral lastig”, vertelt Ine. Thei heeft goede en minder goede herinneringen overgehouden aan zijn inzet voor bewoners, maar de goede herinneringen overheersen. Zo herinnert hij zich dat een huis door omstandigheden helemaal onderkomen was. In overleg tussen de woningcorporatie en de huurder is de woning helemaal opgeknapt en heeft de bewoner zelf in zijn huis een aantal werkzaamheden verricht. De bewoners zijn ons voor onze bemoeienis altijd dankbaar gebleven.”

“Vaak hadden mensen geen mogelijkheid om in hun huis te investeren en bleek bij onderzoek sprake van achterstallig of gebrekkig onderhoud”, licht Thei toe. “Dan moest er veel extra werk verricht worden om huizen weer leefbaar te maken en werden tussen bewoners en verhuurder goede afspraken gemaakt. Ook gaven wij mensen tips hoe ze zaken beter konden aanpakken om dergelijke situaties te voorkomen.”

Herstructurering
Ook al had de bewonersgroep geen formele status, op verzoek van de gemeente Roermond werd zij bij de herstructurering van de Kemp en Kitskensberg betrokken en werd de samenwerking tussen de bewonersgroep, Wonen Zuid en de Gemeente Roermond in een convenant vastgelegd. Was het tot dan gebruikelijk dat vooral bewoners van complexen, die onder handen genomen werden, deel uitmaakten van de bewonersgroep, voor de herstructurering werd voor een zo breed mogelijke samenstelling van de bewonersgroep gekozen opdat de belangen van alle bewoners van de wijk behartigd konden worden. “Met een relatief grote groep van zo’n 25 personen zijn wij toen aan de slag gegaan met de herstructureringsplannen en hebben wij de bewoners regelmatig op informatieavonden over de voortgang bijgepraat”, vertelt Thei.
“In de loop van de tijd hebben diverse personen afgehaakt, maar het gros van de personen dat actief is, maakt al jaren deel uit van de bewonersgroep en daarmee is ook het voortbestaan verzekerd”, is de overtuiging van beiden.

Status
De scheidende voorzitter is blij dat de bewonersgroep nu onder de wijkraad valt en daarmee ook een status heeft in het overleg met de gemeente. “Wonen Zuid heeft de bewonersgroep altijd als partner gezien in tegenstelling tot de gemeente Roermond, die aan ons na het voltooien van de herstructurering geen boodschap meer had. Wijkregisseur Ankie Somers informeerde de bewonersgroep tijdens briefings. Daar bleef het bij. We werden nergens meer bij betrokken en dat is een jammer”, stelt Thei teleurgesteld vast, want bewoners met vragen kunnen we geen antwoord geven.”

Tevreden
Ine en Thei kijken tevreden terug op de vele jaren dat zij als secretaris en voorzitter deel uitmaakten van de bewonersgroep. De bewonersgroep maakte zich niet alleen sterk voor onderhoud, renovatie en de herstructuring van de wijk, maar heeft ook heel wat wijkfeesten en andere evenementen georganiseerd. Met succes en daaraan hebben Ine en Thei met hart en ziel een flinke bijdrage geleverd.

 

Geplaatst door:Angela Hokstam