Nieuws

Wijkraad De Kemp met elan aan de slag 13-05-2021

In de wijk de Kemp waren tot medio maart twee organisaties namens alle bewoners actief.


 

In de bewonersgroep de Kemp werden de belangen van bewoners behartigd op het gebied van wonen, groen, verkeer, senioren, jeugd en meer. De bewonersgroep onderhield ook de contacten met de wijkpartners. De Wijkraad KKH was de formele organisatie die het beheer had over financiën en subsidies. Zij was het aanspreekpunt voor de gemeente.

Nieuw bestuur
De twee organisaties gaan nu samen verder onder de naam Wijkraad de Kemp met een nieuw dagelijks bestuur. Huub Nelissen bekleedde in de wijkraad KKH de functie van penningmeester en vervult die rol ook in de nieuwe Wijkraad de Kemp.
Ahmed Ait Hakki neemt de functie van secretaris op zich. Ahmed was lid van de werkgroep van het in 2020 gerealiseerde Tiny Forest ‘het Vlinderbos’ en is vrijwilliger in het project de Inclusieve Wijk.
Rob van Vugt woont sinds 1995 in de wijk, is sinds 2016 lid van de bewonersgroep en is voorzitter van de nieuwe Wijkraad de Kemp. Rob beschikt over de nodige bestuurservaring, o.a. als secretaris van VVN Roermond en RoerOm Energie en als commissielid namens D66 Roermond. Hij was actief in de buurtpreventie, voor de website van de wijk en is lid van de werkgroep Verkeer.
Het bestuur dankt oud-voorzitter Thei Lamers en oud-secretaris Ine Lamers voor hun zeer langdurige waardevolle inzet voor de wijk en is verheugd dat beiden deel blijven uitmaken van de Wijkraad de Kemp.

Meerjarenplan
De nieuwe organisatie zal de komende weken gebruiken om enkele organisatorische zaken af te ronden en gaat als Wijkraad de Kemp spoedig - indien nodig digitaal - om tafel met de wijkpartners. Ook zal er aan een nieuw meerjarenplan gewerkt worden.
De belangrijkste taak ligt echter in het contact met de wijk. Plein-gesprekken, lunchontmoetingen en een wijkfeest zitten er vooralsnog gezien de situatie rondom corona niet in. De Wijkraad wil zo spoedig mogelijk nieuwe leden werven voor de wijkraad en de nieuw te vormen werkgroepen.

Wil jij je inzetten voor deze wijk?
Wil jij je inzetten voor deze mooie wijk - bestuurstechnisch in de wijkraad of meer praktisch in de te vormen werkgroepen - meld je dan aan bij Rob van Vugt, telefoon 06-1321023 of stuur een mailtje naar robvanvugt@hetnet.nl.

Wijkraad de Kemp Roermond: Samen voor een leefbare en diverse wijk, waarin iedereen meetelt.

 

 

Geplaatst door:Angela Hokstam