Nieuws

De seniorenadviseur is er óók voor U! 15-08-2021

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen buurt is een wens van veel senioren.


Gelukkig zijn er veel voorzieningen, regelingen en activiteiten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën die dit mogelijk maken.

Maar weet u welke mogelijkheden er zijn? En hoe u er gebruik van kunt maken?

De seniorenadviseur helpt
De seniorenadviseur is een deskundige vrijwilliger of een professional die is opgeleid om u te informeren over de diverse moge-ijkheden bij u in de buurt. Hij of zij kent bovendien het ingewikkelde veld van voorzieningen. Waar nodig wijst de adviseur u de weg naar andere organisaties en instanties.
Het gaat om een gratis en éénmalig huisbezoek. We bieden dit aan voor alle senioren in de gemeente Roermond.

Meer weten?
Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de seniorenadviseurs van Wel. kom. Telefoon: 0475 34 51 35.
E-mail: seniorenwerkroermond @welkom.nu

Geplaatst door:Angela Hokstam