Nieuws

Burendag 2021 26-09-2021

Burendag is de dag waarop in Nederland, sinds 2006 het contact met de buren wordt gevierd.


Deze dag wordt ieder jaar gevierd, op de vierde zaterdag in september. Sinds 2008 wordt het mede georganiseerd door het Oranje Fonds.
Burendag is de dag waarop, buren jaarlijks gezellig samenkomen. Dit jaar is de behoefte aan samen zijn met elkaar, nog groter dan voorheen. Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt.
Een voorbeeld van de invulling van Burendag in Roermond zien we dit jaar bijvoorbeeld in de wijk de Kemp, waar de wijkraad en Wel.kom een ontmoetingsmoment organiseerden op 25 september, en er nader kennis gemaakt werd met het tiny forest het Vlinderbos, de locatie van deze Burendag, die gevierd werd met koffie en vlaai. Een moment voor buren om elkaar te ontmoeten en de wijkraad te spreken over leefbaarheid en veiligheid. Gekozen is voor deze locatie, om meer bekendheid te geven aan en meer betrokkenheid te vragen voor het tiny forest.
Er is geflyerd in de directe omgeving en er is een aankondiging gedaan op Facebook over deze activiteit. Er is bij bewoners aangebeld om hen uit te nodigen. Desondanks was de opkomst helaas laag. Dank aan Wijkregie van de gemeente en Wel.kom die aanwezig waren, evenals de voorzitter van bewonersgroep Kitskensberg en enkele leden van de werkgroep tiny forest. Voor de bewoners die er wel waren: leuk dat jullie er waren, bedankt voor jullie komst en weet dat jullie bij de wijkraad terecht kunnen met jullie vragen.
Wil jij een volgende keer ook iets voor je buurt organiseren, kijk dan eens op https://www.burendag.nl

Geplaatst door:Angela Hokstam