Nieuws

Zwerfafval en duurzaamheid 23-10-2021

De gemeente Roermond wil initiatieven uit de samenleving, om de stad duurzamer te maken stimuleren en ondersteunen.


Om deze initiatieven financieel te ondersteunen is er een subsidieregeling in het leven geroepen: het Duurzaamheidsfonds Roermond 2021-2022. Werken aan een duurzame toekomst hangt samen met diverse onderwerpen en projecten. Denk bijvoorbeeld, naast de warmtevisie, aan het milieuvriendelijk opwekken van stroom, het verminderen van afvalproductie en meer groen planten. Al deze initiatieven dragen bij aan een prettige- en gezonde stad.
Diverse inwoners van de gemeente Roermond werken aan projecten, voor een duurzame toekomst. U kunt zich ook hierbij aansluiten. Eerder dit jaar is de bewonersgroep de Kemp overgegaan, in de nieuwe wijkraad met een nieuw dagelijks bestuur. Zij willen een grotere binding, met de wijkbewoners realiseren. Dit willen zij doen door het inrichten van werkgroepen op gebieden die voor de wijk belangrijk zijn. Thema’s hiertoe zijn uitgezet.
Een van de thema’s is :
Duurzaamheid, Schoon en Groen. Dit thema is onderverdeeld in:
a. Opruimen van zwerfafval
b. Groenonderhoud
c. Hulp en ondersteuning voor het Tiny Forest, het Vlinderbos

In gesprek met de website van de bewonersgroep de Kemp, zegt de gemeente Roermond, dat het hun taak is te controleren, als de toegewezen personen, het afval de juiste bestemming geven. Alle wijken in Roermond vallen onder deze controle, met name de wijk de Kemp. Verder biedt Moveoo in Roermond, een groep van haar clienten aan, om tegen afvalbestrijding te helpen. Hierdoor leert deze groep sociaal bezig te zijn in de samenleving. De gemeente merkt tot slot op dat ook basischool de Mozaik in Roermond, Wel.Kom en individuelen meewerken om deze materie goed te laten verlopen.

 

Geplaatst door:Angela Hokstam