Nieuws

Sloop, nieuwbouw en terugkeeroptie: Wonen Zuid investeert fors in De Kemp 17-12-2021

Wonen Zuid gaat fors investeren in De Kemp.


De woningcorporatie stelde onlangs de wijkbewoners en wijkpartners tijdens een tweetal informatiebijeenkomsten op de hoogte van haar voornemen 126 woningen te slopen en door nieuwbouw te vervangen en presenteerde haar plannen enkele dagen later aan Wijkraad de Kemp.

“Achter de schermen waren wij al enkele jaren bezig met het project Borneostraat en naaste omgeving”, vertelt Nadia Ferreira, wijkregisseur van Wonen Zuid. “De plannen kwamen voort uit de Wijkvisie 2016, maar we hadden met heel wat factoren te maken en hebben dan ook om diverse redenen onze plannen om de huizen te renoveren moeten laten varen en gekozen voor sloop en nieuwbouw. De plannen zijn weliswaar nog niet definitief, maar zo goed als zeker. Naast alle mogelijkheden uit het sociaal plan krijgen de huidige bewoners ook een terug-keeroptie omdat uit de wijkvisie bleek dat er sprake was van een sterke sociale cohesie en mensen zich sterk verbonden voelen met de Kemp. Om die reden wil je hen niet uit hun buurt halen en hen zoveel mogelijk naar de hun veetrouwde omgeving en bij vrienden en familie terug laten keren”, aldus Nadia.

Versnipperd bezit
Wonen Zuid heeft in het plangebied te maken met versnipperd bezit: een negental huizen zijn eigendom van particulieren. Om een zo goed mogelijk stedenbouwkundig resu-taat en eenheid in de bebouwing van de buurt te krijgen zou de woningcorporatie het liefst al deze negen huizen willen aankopen. Wonen Zuid heeft er inmiddels twee gekocht en is met de andere eigenaren in gesprek. Los van het versnipperd bezit zou Wonen Zuid volgens de wijkregisseur met de uitvoering van de plannen kunnen starten doordat het plan hierop voor de zomer is aangepast.

“Sloop is zeer ingrijpend en heeft een flinke impact op de bewoner, die vaak al tientallen jaren in een huis woont en daarin mooie en minder mooie tijden en dingen heeft meegemaakt. Het is bepaald niet gemakkelijk een bewoner te vertellen dat zijn of haar huis gesloopt gaat worden. Vooral oudere bewoners wil je dat pas in een zo laat mogelijk stadium van plannenmakerij laten weten.”

Inloopmiddagen en -avond
“Er deden al wat geruchten de ronde en daarom hebben wij op zeer korte termijn de inloopmiddag en -avond georganiseerd om de huurders in het plangebied over onze plannen te informeren. Wij hebben huis-aan-huis aangebeld om de bewoners uit te nodigen voor de informatiebijeenkomsten in ‘t Trefpunt. De opkomst was hoog en ondanks de mededeling dat een groot aantal huizen gesloopt gaat worden, bleven de mensen vriendelijk en wachtten zij met hun vragen rustig op hun beurt. De reacties waren verdeeld. De een reageerde met de opmerking ‘D’r is toch geine gooje meer van te make!’ en ‘Wat mich betref moog geer morge beginne te sjlope!’ tot zeer emotionele reac-ties”, kijkt Nadia terug.

Pijn verzacht
“Het feit dat mensen slechts korte tijd elders in hun buurt hoeven wonen en terug kunnen keren naar hun vertrouwde omgeving ver-zacht voor velen de pijn”, vervolgt de wijkregisseur. “Sommige gezinnen betalen nu al tot 300 euro per maand aan energielasten en hebben het in die huizen nog niet warm. De nieuwe huizen zijn van alle gemakken voorzien en behaag-lijk en zullen uitermate lage energiekosten hebben. De woningen zijn vooral voor de huidige huurders bedoeld en de nadruk zal dan ook bij de meeste woningen liggen op huurprijzen tegen de aftoppingsgrenzen.”

125 eengezinswoningen
in concept bouw
In totaal worden 117 huuree-heden, waaronder 28 beneden- en bovenwoningen in een eengezinswoning gesloopt, alsmede de negen woningen, die nu nog deels in particulier bezit zijn. Wonen Zuid wil daarvoor 125 eengezinswoningen met vier verschillende type plattegronden realiseren.
Bij de bouw van de woningen zal gebruik gemaakt worden van concept bouw dat door Fijn Wonen is ontwikkeld. Modules worden in de fabriek vervaardigd en op de plek van bestemming als het ware op een fundering in elkaar geklikt. “Een fantastisch product als eengezinswoning”, vindt Nadia. “Je kunt zo ook aanmerkelijk sneller bouwen.”

Vier bouwstromen
Wonen Zuid verwacht in 2023 te starten met de eerste van vier bouwstromen en in een tijdsbestek van vier tot zes maanden zo’n dertig woningen te slopen en door nieuwbouw te vervangen. De wijkregisseur gaat ervan uit dat realisatie van het totale project zo’n anderhalf tot twee jaar zal duren.
Gedurende deze bouwstroom worden de bewoners ondergebracht in huizen, die Wonen Zuid voor dit doel heeft gereserveerd en nu tijdelijk op basis van een vergunning verhuurd worden via Adhoc. Uit een eerder uitgevoerd onderzoek op de Kemp is gebleken dat meer dan 80% van de huidige bewoners in de wijk wil blijven wonen. Om die reden kiest de woningcorporatie er ook nadrukkelijk voor dat de bewoners gedurende de sloop en nieuwbouw in hun eigen wijk ondergebracht worden en geeft zij een terugkeeroptie af.

Verbeteringen
Ook in stedenbouwkundig opzicht worden er verbeteringen doorgevoerd. De infrastructuur is enkele jaren geleden aangepast en het huidige stratenplan kan gehandhaafd blijven, al worden de Floresstraat en de Borneostraat ruimtelijk verbreed. Daarnaast komt er extra parkeergelegenheid en meer groen. Ook worden er meerdere levensloopbestendige woningen gebouwd waar ook de oudere bewoners langer zelfstandig thuis zouden kunnen wonen, eventueel met zorg aan huis. In deze huizen komen alle primaire voorzieningen op de begane grond en krijgen de bewoners een tuintje. De huurprijzen van de meeste van dit type woningen vallen binnen de normen van huurtoeslag. Let wel, deze woningen zijn niet alleen voor ouderen beschikbaar.

Geplaatst door:Angela Hokstam