Nieuws

Reactie Wijkraad de Kemp op de plannen 17-12-2021

Rob van Vugt laat namens de Wijkraad de Kemp weten verrast te zijn door de plannen van Wonen Zuid om een groot aantal woningen in de wijk te slopen en door nieuwbouw te vervangen.


“Daarover is in het overleg tussen de voormalige Bewonersgroep en de tegenwoordige Wijkraad nooit gesproken. De plannen hebben een enorme impact op de bewoners die er vaak al hun hele leven tot volle tevredenheid wonen. Zij hebben een emotionele binding met hun woning, die nu klaarblijkelijk niet meer voldoet en slooprijp is.”
Hij herinnert eraan dat er achttien jaar geleden een herstructurering heeft plaatsgevonden, de infrastructuur is aangepast en een groot aantal woningen grondig gerenoveerd is. Diverse bewoners hebben destijds veel geld gestoken in woningen, die nog minstens dertig jaar hun ‘thuis’ zouden kunnen zijn, maar nu klaarblijkelijk niet meer voldoen. Naar zijn bescheiden mening en die van vele anderen verdient renovatie de voorkeur boven sloop en nieuwbouw en kan tegen een aanmerkelijk geringere investering aan de wensen/eisen om te verduurzamen voldaan worden.
De heer Van Vugt merkt ook op dat in de Wijkvisie 2016 met geen woord over sloop gerept wordt. “Wonen Zuid heeft de voorbije jaren de woonwensen van de wijkbewoners geïnventariseerd en vast moeten stellen dat de Kempenaar in zijn algemeenheid niet ontevreden is over de kwaliteit van zijn woning en aan zijn woonomgeving hecht. De plannenmakers hebben daarmee ons inziens weinig of onvoldoende rekening gehouden.”

De Wijkraad heeft Wonen Zuid per brief over haar zienswijze geïnformeerd en aangedrongen om op korte termijn over de onderhavige kwestie te overleggen. De woningcorporatie heeft daarop positief geantwoord en naar verwachting volgt binnenkort een eerste gesprek tussen partijen.

 

Geplaatst door:Angela Hokstam