Nieuws

Roermond Zuid start Coalitie van Respect 17-12-2021

De Kemp en Kitskensberg hebben een maandenlange periode van overlast achter de rug. Jos Smits, voorzitter van de Bewonersgroep Kitskensberg en Rob van Vugt van Wijkraad de Kemp hebben genoeg van de voortdurende vernielingen, overl


Een opsomming van onverkwikkelijkheden:

Vernielingen aan Tiny Forest ‘het Vlinderbos’
Tiny Forest ‘het Vlinderbos’ is regelmatig het mikpunt van vernielingen. Het werk van Wijkraad, Basisschool ‘t Mozaïek, Gemeente Roermond, Wel.kom Roermond, IVN Natuureducatie en vrijwilligers wordt teniet gedaan. Boompjes zijn uit de grond getrokken, hekwerk is vernield en het informatiebord met daarop de naam van het tiny forest is gesloopt. Mensen in de wijk werken aan duurzaamheid, maar fantastische initiatieven worden door langdurig disrespect om zeep geholpen.

Jongerenoverlast, vuurwerkmisbruik en angst bij omwonenden
Meerdere prullenbakken zijn de afgelopen tijd door Cobra 6 vuurwerk naar de gallemiezen geholpen. De groep overlastplegers zou in beeld zijn, maar de wijk ziet geen verbetering. Ligt de schuld alleen bij de jongeren en welke rol kunnen ouders en school spelen?
Opvoeding en onderwijs zijn van groot belang voor de leefbaarheid van een wijk, maar hoe vergroot je de betrokkenheid van alle generaties? Opbouwwerk en jeugdwerk doen hun best. Welke rol kan handhaving spelen en wat moet de gemeente doen? De wijk vindt dat het de hoogste tijd is dat er opgetreden wordt tegen raddraaiers en personen die overlast veroorzaken.

Zwerfafval
Het Tiny Forest ligt in de mooie omgeving van basisschool ‘t Mozaïek op de grens van Kemp en Kitskensberg. Deze omgeving wordt niet alleen geteisterd door overlast, maar in toenemende mate ook door zwerfafval. Mensen zijn té beroerd om hun afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren of mee naar huis te nemen, maar ontdoen zich ter plekke van hun afval, dat anderen vervolgens mogen opruimen.

Sluit u aan bij de Coalitie van Respect!
Jos Smits en Rob van Vugt zijn het roerend met elkaar eens: het ontbreekt simpelweg aan respect voor elkaar, voor de leefomgeving en voor alle goede initiatieven in Roermond Zuid.

De Wijkraad de Kemp en de Bewonersgroep Kitskensberg willen daarin verandering brengen en hebben het initiatief genomen voor de Coalitie van Respect. Sluit u zich ook bij hen aan? Neem dan contact op met Rob van Vugt, telefoon 06-13210231.

 

Geplaatst door:Angela Hokstam