Nieuws

Wijkraad de Kemp zoekt vrijwilligers en bestuursleden 17-12-2021

Eerder dit jaar is de Bewonersgroep de Kemp opgegaan in de nieuwe Wijkraad de Kemp met een nieuw dagelijks bestuur.


De Wijkraad wil een grotere binding met de wijkbewoners realiseren, onder meer door werkgroepen te vormen op gebieden die voor onze mooie wijk belangrijk zijn. We willen ons graag richten op de volgende thema’s:

 Jeugd en Senioren
Wonen
Veiligheid en Verkeer
 Duurzaamheid, Schoon en Groen
 Communicatie
 Sociaal (kansengelijkheid, onderwijs, zorg en welzijn)
 Diversiteit en Inclusie
Wijkactiviteiten

We zijn op zoek naar vrijwilligers!
Voor de werkgroep duurzaamheid, schoon en groen zijn we op zoek naar meerdere vrijwilligers voor de volgende activiteiten:
a. Opruimen van zwerfafval
b. Groenonderhoud
c. Hulp en ondersteuning voor het Tiny Forest ‘het Vlinderbos’

Voor de werkgroep veiligheid en verkeer zoeken we een coördinator buurtpreventie. Het gaat om het beheren van een whatsapp-groep en een facebookpagina. Je maakt deel uit van een veiligheids-netwerk in heel Roermond en hebt indien nodig contact met politie en coördinatoren van naburige wijken.

Voor de werkgroep communicatie zoeken we meerdere creatieve mensen voor het schrijven en fotograferen voor onze website en wijkkrant. Er is al een kleine redactie, waarin je een plaats zult hebben en begeleiding kunt ontvangen. Daarnaast zet deze werkgroep zich in voor het organiseren van pleingesprekken, buurtlunches en enquêtes en is zij actief op social media.

De werkgroep diversiteit en inclusie wil zich graag inzetten voor kansengelijkheid en integratie; iedereen mag en kan meedoen. Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het project De inclusieve wijk waarin we een Kemp Cultuur Festival willen organiseren met aandacht voor diversiteit en inclusie, een feest voor iedereen met een wereld-keuken, wereldmuziek en meer. We zoeken hiervoor een grote groep mensen die meedenkt over de invulling en/of straks de handen uit de mouwen wil steken.

Minder concreet nog is de werkgroep sociaal. Graag willen we aandacht besteden aan zorg, welzijn, armoede, onderwijs, workshops, laaggeletterdheid en nieuwe inwoners. Heeft dit jouw interesse?

Naast vrijwilligers, die zich in de diverse werkgroepen specifiek inzetten voor onderwerpen die hun belangstelling genieten, zijn we ook op zoek naar mensen met een bredere en organisatorische interesse die zitting willen nemen in het bestuur van de Wijkraad. Je kunt dan meedenken over allerhande onderwerpen. Naast eerder genoemde onderwerpen zijn dat zaken als wonen, jeugd & senioren en organisatorische aangelegenheden zoals contact met gemeente en wijkpartners, financiën & subsidie en een meerjarenplan.

Ben je nog geen 18 en wil je toch iets voor je wijk en je eigen omgeving doen? We willen graag een jeugdraad opzetten. Binnenkort volgt hierover meer informatie. Lijkt je dit leuk, meld je dan alvast aan door een mailtje te sturen naar: secretariaat@wijkraaddekemp.nl of neem contact op met Rob van Vugt, voorzitter Wijkraad de Kemp, telefoon 06-1321023.

Geplaatst door:Angela Hokstam