Nieuws

Bewonersgroep Kitskensberg wil contact met wijkbewoners versterken 17-12-2021

In 1985 werd de Stichting Bewonersgroep Kitskensberg en omstreken opgericht met als doel zich in te zetten voor het belang, de leefbaarheid en het welzijn van de bewoners van Kitskensberg.


Het bestuur van de bewonersgroep tracht dit te bereiken door deel te nemen aan vergaderingen en bijeenkomsten die direct of indirect betrekking hebben op de doelstellingen van de stichting.

Ook onderhoudt het bestuur contacten met gemeente, politie, Wonen Zuid, Wel.kom en zorgteam over wijkproblemen zoals defecte straatverlichting, parkeerproblematiek, groenonderhoud, vernielingen, enz.. Samen met deze wijk-partners wordt naar oplossingen gezocht.

Actieve rol
Behalve het bestuur zouden ook wijkbewoners een actieve rol kunnen spelen bij het signaleren en oplossen van wijkproblemen. Enkele malen per jaar wil het bestuur met deze bewoners bijpraten over het wel en wee van onze wijk.
Help mee de wijk leefbaar
te houden!
Heeft u interesse om ons te helpen onze wijk leefbaar te houden?
Stuur dan een mailtje aan j. wijnands@home.nl

Nieuws delen
Het bestuur wil het wijknieuws graag met de bewoners delen. Behalve het mededelingenbord op de Admiraal Helfrichstraat zijn er op dit moment nauwelijks mogelijkheden om dit nieuws kenbaar te maken.
Daarom start de Bewonersgroep met een nieuwsbrief die ook in deze wijkkrant gepubliceerd wordt.
Wilt u deze nieuwsbrief ook per email ontvangen? Stuur dan een berichtje naar: j.wijnands@ home.nl

Geplaatst door:Angela Hokstam