Nieuws

www.dekemproermond.nl 29-11-2017

informatiebron van en voor de wijk!


In het vorige nummer van de Wijkkrant hebben we enige aan-dacht besteed aan de website www.dekemproermond.nl. In de afgelopen maanden is door Giel Zeegers, oud-inwoner van de Kemp en initiator van deze website hard gewerkt om de website van inhoud te voorzien. Hij krijgt ‘voeding’ vanuit meerdere hoeken, waaronder Wel.kom. Ook de Wijkkrant ondersteunt dit initiatief en plaatste een aantal artikelen uit de editie van december op de website.

Toch is dit nog maar een begin. Giel Zeegers is weliswaar blij dat een aantal mensen de weg naar www.dekemproermond.nl weet te vinden, maar weet ook dat door interessante inhoud, zoals nieuws en verslagen van activiteiten in de wijk en een activiteitenkalender de belangstelling van bezoekers voor deze website zal toenemen. Wie regelmatig op internet surft, zal bij voorkeur een website bezoeken waarop hij of zij voor hem of haar relevante informatie vindt. De bezoeker zal echter snel afhaken wanneer deze site alleen maar oud nieuws bevat en niet regelmatig ververst en aangevuld wordt. Een agenda, die up-to-date is en vermeldt wat wanneer in de wijk te doen is een reden om naar de website te gaan.

www.dekemproermond.nl is bedoeld als informatie- en bindmiddel voor de wijk, maar ook een medium om (overtollige) spulletjes te koop of te ruil aan te bieden, hulp te vragen bij een klus of voor de tuin of allerlei wetenswaardigheden uit te wisselen en ideeën te delen met anderen.

Meerwaarde als informatiebron

Binnen onze wijk zijn meerdere verenigingen actief, die zich op de website kunnen presenteren en profileren. De website biedt daartoe alle mogelijkheden en zal als informatiebron meerwaarde kunnen hebben voor iedereen die in deze wijk woont en werkt of zich daarbij betrokken voelt. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de website ‘gevoed’ wordt.

Uw informatie kan ook voor anderen van belang zijn!

Onlangs hebben enkele mensen zich hierover gebogen en afspraken gemaakt hoe informatie voor de website aangeleverd, verwerkt en op de website geplaatst wordt. Probleem is echter dat lang niet alle informatie de beheerder van de website bereikt. Veel informatie is weliswaar bekend bij de organisaties, die op de Kemp werkzaam zijn, maar er zijn ook verenigingen die hun informatie maar met een beperkt aantal bewoners delen, terwijl die voor een grotere groep en misschien wel alle bewoners van de Kemp van belang en interessant kan zijn. Daarom roepen wij de besturen van alle verenigingen op de Kemp op om verenigingsinformatie, een overzicht van activiteiten en andere nieuwtjes te mailen naar info@ dekemproermond.nl

Informatie mag ook op papier gezet worden en in het postbakje in ’t Trefpunt gedeponeerd worden. Die informatie hoeft niet uit prachtige volzinnen of proza te bestaan en mag ook met de hand geschreven zijn. Voorwaarde is dat de informatie bruikbaar is en er een telefoonnummervermeld wordt van een persoon, waarmee de mensen achter de website contact kunnen opnemen.

Ideeën

Behalve aan het op gang brengen van een goede informatiestroom, wordt momenteel ook onderzocht of en op welke manier de website in de toekomst voor de bewoners van de Kemp ook op een andere manier van meerwaarde kan zijn. Ideeën daarover zijn er, maar zullen nog nader uitgewerkt moeten worden.

 

Geplaatst door:Wim Puts