Nieuws

Bewonersgroep De Kemp in het kort 22-12-2018

In 2019 bestaat de Bewonersgroep De Kemp 40 jaar.


In 2019 bestaat de Bewonersgroep De Kemp 40 jaar. In de beginjaren werd veel aandacht besteed aan de grootscheepse renovatie van de woningen, maar de afgelopen 2 jaar stonden verkeersveiligheid, sociale problematiek en vooral de renovatie van het wijk-huis bovenaan de agenda.


De leden van de bewonersgroep kunnen tevreden terugkijken op de renovatie van het wijkhuis ‘t Trefpunt. De reacties bij de opening op 9 juni jl. waren zeer positief.


Diverse zaken opgepakt

en gerealiseerd

Leden van de Bewonersgroep zijn ook aanwezig bij de pleingesprek-ken die in de zomermaanden op diverse plekken in de wijk worden gehouden. Zaken die daar door bewoners naar voren worden gebracht m.b.t. leefbaarheid worden door de Bewonersgroep opgepakt en besproken met de wijkpartners (Gemeente Roermond, Wonen Zuid, Politie, Stadstoezicht, Zorgteam). De Bewonersgroep probeert samen met hen naar oplossingen te zoeken.

In de afgelopen maanden zijn heel wat  zaken dankzij de inspanningen van de Bewonersgroep gerealiseerd. Het gaat daarbij o.a. om de speelplek aan de JP Coenstraat, een oversteekplaats op de Karel Doormanstraat voor de kinderen die de Synergieschool bezoeken, het vervangen van het bordje bij de magnoliaboom op de Kemp-weg, het aanleggen van een bloemenborder rond ‘t Trefpunt, het putbeeldje ‘Meisje met vogeltje’ op het Karel Doormanplein en de bestrating en het hekwerk er om heen, het vernieuwen van publicatieborden bij de school en het wijkgebouw, alsook de uitstraling van de Koningsboom.


Prioriteitenlijst

Het opknappen van het Lidlplein en het zorgen voor een opslagcontainer voor de speelgoeduitleen bij basisschool Mozaïek zijn onderwerpen, die met stip op de prioriteitenlijst van de Bewonersgroep staan.


Versterking gezocht

De Bewonersgroep bestaat in 2019 veertig jaar, maar is springlevend. Dat wil de groep ook zo houden. Daarom is men op zoek naar wijkbewoners, die de groep willen komen versterken en zich met veel élan willen inzetten voor de wijk.

Als u het leuk vindt om u met zaken als leefbaarheid bezig te houden of als vrijwilliger een steentje wilt bijdragen aan de organisatie van activiteiten, neem dan contact met het secretariaat van de Bewonersgroep op via telefoonnummer 0475-325 171. In een persoonlijk gesprek krijgt u dan alle relevante informatie.

Geplaatst door: Rob van Vugt