Nieuws

Evangelie gemeente De Deur op de Kemp 12-11-2019

Evangelie gemeente De Deur is een onderdeel van de Christian Fellowship Ministries. Dit is een samenwerkingsverband van kerken, in verschillende landen verspreid over de hele wereld.


De Deur Nederland ontstond in 1978 en heeft als missie, het goede nieuws van de Bijbel uit te dragen. Verder het Evangelie van Jezus Christus brengen op de straten en verkondigen dat Jezus(de zoon van God) in staat is om te vergeven, te bevrijden en te herstellen.En het verder helpen van mensen die Jezus Christus beter willen leren kennen en willen groeien in geloof. Wij geloven dat Hij een levende God is en dat Hij Geest is, Almachtig. God is een drie- éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem. Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van de levende God. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons. Hij stierf aan het kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde, om als Koning te heersen. Een ieder die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, zal eeuwig leven ontvangen. Elk mens is een zondaar en gaat eeuwig verloren tenzij hij/zij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn, om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.

 Pastor Richard Hamer van gemeente Roermond de Deur, in het Trefpunt zegt: De stempel die de kerk heeft gedrukt, is dat inmiddels vele mensen bereikt zijn en het evangelie gehoord hebben in Roermond via onze kerk. Diverse mensen ervaren wonderen in hun lichaam, maar met name veranderen mensen geestelijk , mensen die bevrijd worden van verslavingen , depressie , en relatie problemen . Mensen die gezegend worden met werk en of opslag en andere zegeningen als gevolg van hun wandel met God.

 Veel mensen twijfelen aan het bestaan van GOD, of zeggen zelfs zeker te weten dat GOD niet bestaat. Weer anderen geloven in een bovennatuurlijke kracht, maar niet in de “GOD van de bijbel”. En toch zegt de bijbel dat we aan de schepping kunnen zien dat GOD bestaat en niemand een excuus heeft om zonder Hem te leven en Hem te dienen. Er is echter een reden waarom mensen GOD niet kennen en ervaren in hun leven; Ze zijn niet tot bekering gekomen. Bekering of “opnieuw geboren worden” zijn termen uit de bijbel die vele mensen vreemd in de oren klinken. Vele mensen denken dat ze geen bekering, of wedergeboorte nodig hebben. Bekering is volgens hen alleen voor de mensen die heel slecht leven. Jezus daarentegen verklaarde dat ieder mens opnieuw geboren moet worden; omdat ze anders het Koninkrijk van GOD niet kunnen zien of binnengaan. Sommige mensen zeggen: “Ik ga regelmatig naar de kerk; ik geloof en ik ben als kind gedoopt. Ik probeer goed te zijn voor andere mensen en GOD vindt dat genoeg!” Maar wat vindt GOD?Jezus zegt dat vele mensen zullen komen voor zijn troon en zullen zeggen dat ze in hun leven christen geweest zijn. Ze zullen Hem vertellen wat ze allemaal gedaan hebben voor Hem. Maar hij zal hun antwoorden: “Niet een ieder die Here, Here zegt, zal het Koninkrijk van GOD binnengaan.” De bijbel leert ons, dat wij niet gerechtvaardigd worden door goede werken, maar uit genade behouden worden. Andere mensen zeggen: “Dit leven is slechts een leerproces. In een volgend leven doe ik het beter, net zolang tot ik een goed mens ben en dan….” De bijbel zegt hierover dat de mens slechts eenmaal sterft en dan voor GOD’s troon komt te staan. Pas wanneer u tot bekering komt zal GOD u trekken vanuit de duisternis in Zijn licht.

GOD houdt van u en Hij wilt u helpen. De bijbel zegt daarom ook: de enige manier waarop wij behouden kunnen worden, is door Jezus te aanvaarden als onze persoonlijke Redder. Misschien zegt u: ”Daar ben ik nog niet klaar voor, misschien komt dat nog als ik ouder ben of in de problemen kom”. U zult nooit klaar zijn. De bijbel zegt: ”Wanneer je het Woord hoort, verhardt je hart niet, maar kies heden wie je dienen zult”. Jezus Christus kan realiteit worden in uw leven. Hij kan eenzaamheid en doelloosheid wegnemen; met Hem hoeven we nooit meer alleen te zijn. Hij kent ons, Hij begrijpt ons, alleen Hij kan ons helpen. Wat u kunt doen is uw hart openen en Hem binnen laten. Informatie van de kerk vind u op: www.dedeurroermond.nl en op www.dedeur.nl. U kunt bellen naar het telefoon nummer: 06 520 365 38.

 

Geplaatst door:Angela Hokstam