Nieuws

Peter Daamen schrijft boek over wijk de Kemp 05-12-2019

''Als oud bewoner van de Kemp, leek het mij een leuk idee om eens in de geschiedenis van de Kemp te duiken en meer te weten te komen over het ontstaan, de bouw, de gang van zaken, het gewone leven op de Kemp vertelt Peter Daamen.


Om dit te bewerkstelligen heeft Daamen diverse bronnen geraadpleegd, zoals oude kranten archieven, internet, beeldbanken, oude foto’s bestudeert, informatie van (oud) bewoners verzameld en uiteraard eigen herinneringen geraadpleegd. Het werd een leuke- en verrassende speurtocht naar het verleden.
''Al zoekende ontdekte ik wetenswaardigheden die mij onbekend waren, maar ook veel dingen van herkenning. Het was voor mij dan ook een zeer boeiende zoektocht, waarin mijn gedachten vaak terugkeerden naar mijn jeugdjaren. De jaren waar ik met zeer veel plezier en een dankbaar gevoel naar terugkijk. Om deze wetenswaardigheden met iedereen die hierin geïnteresseerd is, te delen heb ik dit in een boekvorm samengevat. In dit boekwerk heb ik de gebeurtenissen en wetenswaardigheden zoveel mogelijk in chronologische volgorde weergegeven legt de schrijver uit.
De titel van het boek is: de Kemp en de ondertitel is “door de jaren heen.”Het boek vertelt zowel de voorgeschiedenis over het grondgebied van de Kemp, als de groei door de jaren heen.''Er wordt uitgebreid ingegaan op de groei en gebeurtenissen op de Kemp door de jaren heen, waarbij ook mijn herinneringen aan bepaalde (persoonlijke)gebeurtenissen zijn verwerkt. Het boek is voorzien van foto’s en krantenartikelen vanaf het ontstaan van de Kemp tot heden. Het boek is bedoelt voor bewoners van de Kemp en iedereen die hier belangstelling voor heeft. Met dit boek wil ik de bewoners van de Kemp iets tastbaars geven, iets dat van hun is en waar ze trots op kunnen zijn. Het boek is 80 pagina's dik en alleen online te bestellen via de facebook pagina “de Kemp Roermond” of via de website www.peterdaamen.nl en is niet in de boekhandel verkrijgbaar.
Dit is Peters derde boek, hij heeft al twee boeken gemaakt, over het bedrijf Philips Roermond. Het bedrijf waar hij 31 jaar gewerkt heeft, van 1974 tot 2005 het jaar dat Philips Roermond gesloten werd. Deze 2 boeken zijn ook via de website www.peterdaamen.nl te bestellen en zijn ook alleen online verkrijgbaar.

Geplaatst door:Angela Hokstam